Tips og triks ved embedding av Youtube-videoer

YouTube gjør det enkelt å sette inn videoer på egne sider; under hver video på YouTube kan man hente ut en embed-kode for den aktuelle videoen, som kan kopieres og limes inn i din egen HTML-kode. Denne embed-koden setter inn en iframe som laster enten en Flash-spiller eller en HTML5-spiller, avhengig av klienten. Embed-koden fra … Continue reading Tips og triks ved embedding av Youtube-videoer

Pixel snapping på CSS-animasjoner i Firefox

Fenomen som skjer på et element som animeres med f.eks. transform; underveis i animasjonen legges det på “blur” på elementet for å få en smooth animasjon, men når animasjonen er ferdig vises et hopp som skjer når effekten fjernes og elementets innhold snapper til nærmeste piksler. Det vises som hakking eller et lite hopp. Kan … Continue reading Pixel snapping på CSS-animasjoner i Firefox

Tving ny nedlasting av cachet innhold

Noen ganger ønsker man at brukeren ikke skal se et cachet innhold, men laste ned innholdet på nytt så man er sikker på at de ser siste versjon. Det kan f.eks. være når man sender korrekturer til en kunde. Én måte å gjøre det på er å be kunden slette cachen i nettleseren sin hvis … Continue reading Tving ny nedlasting av cachet innhold

Fontvekter i CSS

Huskeliste for font-vekter i CSS. Merk at det kan være variasjoner i fonter, og at mange fonter ikke støtter alle vekter. Men denne listen gir en pekepinn på hvilke tallverdier som normalt tilsvarer hvilken vekt. Se for øvrig http://www.w3.org/TR/css-fonts-3/#font-weight-prop 100 – Thin 200 – Extra Light (Ultra Light) 300 – Light 400 – Normal 500 … Continue reading Fontvekter i CSS

Youtubes Iframe-API

Youtube har en egen iframe API som kan brukes for å legge inn youtube-videoer. Ved hjelp av denne API-en kan man f.eks. spille av, pause, stoppe videoer, justere volum og legge til event listeners som kjøres når playeren sender visse events som når brukeren pauser videoen etc. Google/Youtube har satt de tidligere API-ene for Actionscript … Continue reading Youtubes Iframe-API

CSS background

shorthand syntax: background: color, image, repeat, attachment, position; Properties: background-attachment beskriver om bakgrunnen skal scrolle med innholdet eller ikke. Med verdien fixed er bildet låst i forhold til viewporten, og når man scroller vil dermed resten av innholdet flytte seg, men ikke bakgrunnen. scroll er default verdi, og en ny verdi, local, setter bakgrunnen fixed … Continue reading CSS background