Indesign

Samleside for Indesign. Tips, triks, scripts, innstillinger etc. Script Installeringsinstruksjoner (mac): Vanlige script er enklest er å legge direkte i InDesigns programmappe: Gå til programmer og velg Adobe InDesign XX (versjon). Gå til mappen Scripts > Scripts Panel og legg scriptene der. De vil da dukke opp automatisk under Scripts-vinduet i Indesign og kan kjøres … Continue reading Indesign