Tving ny nedlasting av cachet innhold

Noen ganger ønsker man at brukeren ikke skal se et cachet innhold, men laste ned innholdet på nytt så man er sikker på at de ser siste versjon. Det kan f.eks. være når man sender korrekturer til en kunde. Én måte å gjøre det på er å be kunden slette cachen i nettleseren sin hvis … Continue reading Tving ny nedlasting av cachet innhold

Nei til semikolon på JavaScript style-objekt

Style-objektet i JavaScript brukes for å manipulere inline CSS-stiler på HTML-elementer, og kan være veldig nyttig. Jeg lærte nok en gang hvor viktig riktig tegnsetting er etter å ha slitt en time med å skifte bakgrunnsbildet med JavaScripts style.backgroundImage. Problemet var at jeg prøvde å endre bakgrunnen med element.style.backgroundImage = “url(filnavn”+variabel+”.jpg);”; – som i utgangspunktet … Continue reading Nei til semikolon på JavaScript style-objekt

Youtubes Iframe-API

Youtube har en egen iframe API som kan brukes for å legge inn youtube-videoer. Ved hjelp av denne API-en kan man f.eks. spille av, pause, stoppe videoer, justere volum og legge til event listeners som kjøres når playeren sender visse events som når brukeren pauser videoen etc. Google/Youtube har satt de tidligere API-ene for Actionscript … Continue reading Youtubes Iframe-API