Installere JIRA på egen server

JIRA fra Atlassian: prosjektstyring, bug tracking m.m. Gratis i 30 dager hvis man hoster selv. Deretter engangssum på $10 for 10 brukere (hvis man ikke vil hoste selv, koster JIRA $10/md. som PaaS). Denne posten beskriver oppsett for Linux (kan hostes på andre plattformer også).

Før installeringen bør du sette opp MySQL så JIRA kan bruke den. JIRA støtter versjonene 5.1–5.6.

 • Installer MySQL hvis det ikke allerede er installert.

Sett opp MySQL slik:

(fra https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver071/connecting-jira-applications-to-mysql-802592179.html)

 1. Create a database user which JIRA will connect as (e.g. jiradbuser).
  Remember this database user name, as it will be used to configure JIRA’s connection to this database in subsequent steps.
 2. Create a database for JIRA to store issues in (e.g. jiradb). The database must have a character set of UTF8. Enter the following command from within the MySQL command client.
  Remember this database name, as it will be used to configure JIRA’s connection to this database in subsequent steps.

  CREATE DATABASE jiradb CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;

  (if you want your database to be named jiradb).

 3. Ensure that the user has permission to connect to the database, and permission to create and populate tables. These can be provided with the following:
  GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER,INDEX on <JIRADB>.* TO '<USERNAME>'@'<JIRA_SERVER_HOSTNAME>' IDENTIFIED BY '<PASSWORD>';
  flush privileges;
   Tip: To confirm if the permissions were granted successfully, log into the DB server with the JIRA DB user and run the command below:
  SHOW GRANTS FOR <USERNAME>@<JIRA_SERVER_HOSTNAME>;
 4. Edit the my.cnf file (my.ini on Windows operating systems) in your MySQL server. (Refer to MySQL Option Files for detailed instructions on editing my.cnf and my.ini.)
  Locate the [mysqld]section in the file, and add or modify the following parameters:

  • Set the default storage engine to InnoDB:
   [mysqld]
   ...
   default-storage-engine=INNODB
   ...
  • Specify the value of max_allowed_packet to be at least 256M:
   [mysqld]
   ...
   max_allowed_packet=256M
   ...
  • Specify the value of innodb_log_file_size to be at least 256M for MySQL 5.5 and below:
   [mysqld]
   ...
   innodb_log_file_size=256M
   ...

   NB: This should be set to at least 2G for MySQL 5.6 and above.

  • Ensure the sql_mode parameter does not specify NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
   // remove this if it exists
   sql_mode = NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
 5. Restart your MySQL server for the changes to take effect:
  • On Windows, use the Windows Services manager to restart the service.
  • On Linux:
   • Run one of the following commands, depending on your setup: ‘/etc/init.d/mysqld stop‘ or ‘/etc/init.d/mysql stop‘ or ‘service mysqld stop‘.
   • Then run the same command again, replacing ‘stop‘ with ‘start‘.

 

Når du har gjort stegene over og prøver å starte mysql igjen (prøv sudo service mysql stop / sudo service mysql start hvis de over ikke funker), så er det en god sjanse for at mysql ikke vil starte, men gir feilen “failed to start job”. Du kan sjekke /var/log/mysql/error.log for feilmeldinger. Har du feilmeldingen InnoDB: Error: log file ./ib_logfile0 is of different size 0 5242880 bytes
InnoDB: than specified in the .cnf file 0 268435456 bytes! så er det antakeligvis bare en eksisterende loggfil som ikke er i oppgitt størrelse og må slettes:

 • Hvis MySQL kjører, stopp den først.
 • Gå til /var/lib/mysql og slett filene ib_logfile0 og ib_logfile1 (lag en backup av dem først hvis du vil).
 • Da skal det fungere å starte MySQL igjen.

Installere JIRA:

Forresten, før du kan installere selve JIRA, må du installere noen pakker som JIRA trenger:

apt-get install lsb-core
apt-get install default-jdk
apt-get install default-jre

Har duav en eller annen grunn disse installert fra før , kan du hoppe til installering av JIRA. Er du usikker, kjør kommandoene over.

Så kan du installere JIRA:

 1. Last ned installeringsfilen fra https://www.atlassian.com/software/jira/download
  – Last ned direkte til serveren med curl eller kopier fra lokal maskin med scp (virker som de har en referer i headeren som ikke tillater direkte nedlasting?).
 2. Gjør installeringsfilen kjørbar (eks: chmod a+x atlassian-jira-software-7.2.3-x64.bin)
 3. Kjør installeringen med sudo: sudo ./atlassian-jira-sofware-X.X.X-x64.bin
 4. Følg anvisningene (vanligvis er det helt greit å bruke de defaulte valgene):
  • Install type – velg valg 2 for best mulig kontroll
  • Destination directory – hvor JIRA skal installeres –
  • Home directory – hvor JIRAs data vil ligge, som logger, søkeindekser og filer
  • TCP ports – HTTP-tilkoblingsportene og kontrollporten JIRA skal kjøre på. Kjør standard innstillinger hvis ikke det krasjer med noen andre programmer
  • Install as services – installer som en service, slik at JIRA starter når serveren starter. Velger du ikke dette, må du manuelt starte JIRA etter f.eks. en reboot. Dette valget er bare tilgjengelig hvis du kjører kommandoen som sudo
 5. Når installeringen er ferdig, er det en ting man må gjøre før man kan kjøre setup wizarden: kopiere en MySQL-driver til JIRA-mappen

Kopier MySQL JDBC driver for MySQL:

Last ned driveren fra http://dev.mysql.com/downloads/connector/j

(krever innlogging)

Pakk ut filen og kopier jar-filen for driveren (mysql-connector-java-5.x.x-bin.jar) til /opt/atlassian/jira/lib (har du valgt en egen installeringsbane, kopierer du den dit i stedet).

Restart JIRA for at endringene skal gjelde: Gå til /opt/atlassian/jira/bin og kjør først scriptet for å stoppe JIRA, deretter det for å starte det igjen:

sudo bash stop-jira.sh

sudo bash start-jira.sh

Sjekk installeringen

 1. gå til http://server-ip:8080 i en nettleser for å begynne setupen.
 2. Hvis siden fungerer og sier at JIRA starter opp, for så å miste tilkoblingen etter en stund, kan det være at serveren går tom for minne. Stopp JIRA med sudo service jira stop og start igjen med sudo service jira start. Åpne deretter top i terminalen og følg med på minnebruken mens du prøver å gå inn på setup wizarden på http://server-ip:8080 igjen. Med 512MB RAM på Ubuntu 14.04 gikk det tomt og JIRA krasjet. Hvis dette skjer kan du oppgradere til mer minne hvis det er en mulighet, eller eventuelt sette opp swap.

Sette opp JIRA

 1. Velg “I’ll set it up myself”
 2. Koble til databasen
  1. Hvis du ikke har gjort det allerede, må du sette opp databasen nå. Se avsnittet øverst på siden
  2. Har du ikke lagt inn JDBC-driveren må du gjøre det også, se eget avsnitt ovenfor
  3. Velg “My own database” og fyll inn detaljer for databasen
   1. Database Type: Velg MySQL
   2. Hostname: localhost
   3. Port: 3306 (fylles ut automatisk)
   4. Database: jiradb
   5. Username: jiradbuser
   6. Passord: passordet du har valgt
  4. Programinnsstillinger
   1. Gi JIRA-siden et navn
   2. Velg om siden skal være privat eller om hvem som helst kan registrere seg
   3. Base URL – adressen folk skal bruke for å bruke JRIA-siden
  5. Valg av installasjonstype (hvilke deler av JIRA som skal installeres) var et eget valg her tidligere, men det ser ut til å være fjernet i nyere versjoner
  6. Lisens
   1. Skriv inn lisensdetaljer fra my.atlassian.com (du kan klikke generate a JIRA trial license, hvis du ikke har lisens – ikke bekymre deg for at lenken åpnes i samme vindu – du kommer tilbake til setupen etterpå)
  7. Lag en administrator-konto. Du kan sette opp flere senere
  8. Sett opp e-post-varsler. Du kan velge å sette opp dette senere

Det var det! Da skal alt være klart til å begynne å bruke JIRA.

 

Koble JIRA til en Bitbucket-konto

JIRA kan kobles sammen med en Bitbucket cloud-konto.

Sett opp OAuth på Bitbucket

Logg inn og klikk på avataren din oppe i høyre hjørne >Bitbucket settings. Velg OAuth under “Access management” i menyen til venstre. Klikk på Add consumer og skriv inn f.eks. “JIRA DVCS” som navn, eventuelt en beskrivelse i feltet for det og URL-en til JIRA-installasjonen.

Under Permission velger du følgende:

 • Account: Write
 • Repositories: Admin
 • Pull requests: Read

Dette er minimum av rettigheter som trengs for at det skal fungere. Du kan hake av for flere rettigheter uten at det har noen uheldige konsekvenser.

Klikk Save. Klikk deretter på navnet du anga og du får se OAuth-nøklene som vi må legge inn i JIRA.

Legge inn OAuth-nøklene i JIRA

Klikk på tannhjulet oppe i høyre hjørne og velg Applications. I menyen til venstre, velg DVCS accounts under “Integrations” og klikk på knappen Link Bitbucket Cloud or Github Account.

Velg Bitbucket Cloud som Host, fyll inn brukernavnet ditt (personlig eller team) og fyll inn nøkkel og secret fra Bitbucket. Klikk Add og deretter Grant Access når du får spørsmål om det.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *