Installere LAMP i Linux

LAMP er en samling programvare med åpen kildekode, som brukes for å sette opp webservere. LAMP står for, og består av: Linux, Apache, MySQL og PHP.

Dette innlegget beskriver hvordan du installerer LAMP i Ubuntu, så da er Linux-delen dekket. Neste program er Apache, som er selve webserveren.

Installere Apache

Apache brukes på over halvparten av webserverne i verden. Det har kommet nyere alternativer som har enkelte fordeler, men Apache duger fortsatt hvis du ikke har spesielle behov eller krav.

Før du installerer, bør du oppdatere pakkebehandleren apt:

sudo apt-get update

Installer deretter Apache:

sudo apt-get install apache2

Det var alt. For å sjekke at Apache er riktig installert, er det bare å prøve å gå inn på serverens IP-adresse i en nettleser, f.eks. http://12.34.56.789. Når Apache er installert legger den til en eksempelside, og du skal nå se denne.

Installere MySQL

MySQL er et databasesystem som brukes for å organisere og hente data. Skal du f.eks. installere WordPress, trenger du MySQL.

For å installere MySQL, skriv inn disse kommandoene:

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Underveis i installeringen vil du bli spurt om å sette et root-passord for databasen. Hvis du trykker feil her og ikke setter et passord, får du likevel muligheten etterpå.

Etter MySQL er installert må den aktiveres med:

sudo mysql_install_db

Og til slutt må du kjøre et setup-script:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Du vil da bli spurt om root-passordet. Skriv det inn for å fortsette. Deretter vil du bli spurt om du vil skifte passordet. Har du et passord du er fornøyd med, skriver du N.

Så blir du spurt noen spørsmål som i hovedsak går på om du vil fjerne visse ting som ligger der som standard. Dette er av sikkerhetsgrunner, og du kan enkelt og greit svare Y på alle spørsmålene. Til slutt restartes MySQL for å innføre endringene du har valgt.

Installere PHP

PHP er et scriptspråk som brukes mye på nett for å lage dynamiske nettsider. WordPress er f.eks. skrevet i PHP og vil ikke fungere hvis PHP ikke er installert på serveren.

For å installere PHP:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Da er PHP installert.

Det kan samtidig være lurt å sjekke at php er lagt til mappeindeksen, slik at en index.php-fil i en mappe vil bli vist til besøkende. For å åpne mappeindeksen i nano, skriv følgende kommando:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Hvis index.php ikke ligger i listen over index-filtyper, skriver du det inn, slik at filen ser slik ut:

<IfModule mod_dir.c>

          DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm

</IfModule>

PHP-moduler

PHP har også en rekke biblioteker og moduler som du kan legge inn hvis du trenger. For å se hvilke bibliotek som er tilgjengelig, kan du skrive:

apt-cache search php5-

De tilgjengelige modulene listes opp, og du kan installere de på samme måte som andre ting med

sudo apt-get install navn-på-modul

Test webserveren

Du har nå installert alle delene i LAMP, en såkalt LAMP-stack, og vi kan nå sjekke at det fungerer som det skal.

Restart først Apache for å gjennomføre tidligere endringer:

sudo service apache2 restart

Lage en testside i PHP

Apache2 bruker mappen /var/www/html (tidligere versjoner /var/www) som base for nettsider. Det betyr at du må legge filene for nettsiden din inn i denne mappen. Du kan selvsagt lage egne undermapper osv.

Lag en ny fil i webroten:

sudo nano /var/www/test.php

Skriv inn dette i filen og lagre den:

<?php
phpinfo();
?>

(phpinfo() viser detaljer om PHP-installasjonen).

Du skal nå kunne se siden ved å gå inn på http://12.34.56.789/test.php

Nå som LAMP-stacken er på plass, er naturlige neste steg å f.eks. legge inn phpMyAdmin eller installere en FTP-server.

One thought on “Installere LAMP i Linux”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *